Programi Đakovo

Redoviti programi

  • Cjelodnevni  od 7-16h
  • Poludnevni od 8 -13h
  • Poludnevni popodnevni od 15- 19h

Ciljevi i zadaće redovitog programa usmjereni su na poticanje i razvoj svih djetetovih aktualnih i potencijalnih sposobnosti i vještina (tjelesnih, intelektualnih, socio-emocionalnih i izražajnih), uz naglašenu komunikacijsku i interakcijsku komponentu.

Posebni programi

  • Mogućnost korištenja tzv. Kombiniranog boravka: naizmjenično tjedan dopodne-tjedan poslije podne
  • Program učenja stranog jezika - engleski